MArekQla
MArekQla.blog.interia.pl
Notki
DR. JEKYLL AND MR. HYDE - CZYLI CO USŁYSZAŁEM NA SESJI OD PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ 18 wrzesień 2014
Jak próbować zniszczyć radnego, próbować wykluczyć go z Rady Miejskiej, a potem mu powiedzieć z najwyższą powagą, że bardzo się cieszy, że nadal jest w Radzie.

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARZA GMINY 17 wrzesień 2014
Równy rok temu pisałem na blogu

Z początkiem września br.(2013r.) weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych. Zmieniły się m.in. zasady awansu wewnętrznego. Stanowisko np. sekretarza gminy, powiatu i województwa nie będzie już mogło być obsadzane w drodze powierzenia obowiązków (p.o.). Nabór na wolne stanowisko sekretarza ma być przeprowadzany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od powstania wakatu.
Przypomnę, że od 9 kwietnia2011 Gmina Blachownia nie ma sekretarza. Sprawa kuriozalna bowiem regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego paragrafie 3 mówi jasno:
Do kierowniczych stanowisk w Urzędzie należą:
1. Burmistrz Blachowni.
2. Sekretarz Gminy.
3. Skarbnik Gminy.
4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Natomiast w Rozdziale III można się zapoznać z zasadami kierowania Urzędem:
-Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad: Referatem Organizacyjnym.
-Sekretarz Gminy sprawuje funkcje: kierownika referatu organizacyjnego.
-Sekretarz Gminy w szczególności nadzoruje pracę Urzędu pod względem organizacyjnym, koordynuje działalność referatów i samodzielnych stanowisk oraz dba o zapewnienie prawidłowych warunków organizacyjnych i materialnych dla wykonania zadań Urzędu.
Dalej czytamy o kompetencjach sekretarza Gminy. Ale nie ma co cytować bo takiej osoby w Gminie Blachownia nie ma.


Niedawno poważne uchybienia wytknęła Regionalna Izba Obrachunkowa
Wczoraj ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sekretarza Gminy

http://blachownia.bip.net.pl/?a=4497

Komenatrz
Zatem zachęcam szczególnie młodych, wykształconych mieszkańców Gminy Blachownia, aby składali swoje podania, żeby znowu ktoś spoza Blachowni nie dostał pracy w naszym Urzędzie.

Nie wiem jednak czy osoba ubiegająca się o to zaszczytne i dobrze płatne stanowisko w Urzędzie Miejskim musi spełnić wszystkie wskazane warunki. Bowiem jak sięgnę pamięcią od kandydata na stanowisko prezesa OSiR też wymagano sporo - m.in. wykształcenie wyższe, znajomość prawa i doświadczenie na stanowisku kierowniczym, a potem wiadomo jak to się skończyło. Szefem ośrodka została osoba, która nie wiem czy spełniła jakiekolwiek kryteria postawione w konkursie na to stanowisko.


Scenariusze wyboru sekretarza Gminy mągą być dwa.
1. Do 16 listopada czyli wyborów samorządowych nie uda się wybrać odpowiedniej osoby np. zostanie unieważniony konkurs. I nawet gdyby Pani Burmistrz przegrała wybory to może być spokojna o prace bowiem kilka lat temu wzięła urlop bezpłatny, będąc właśnie sekretarzem. Zatem wróci na swoje dawne stanowisko.
2. Jeśli uda się wyłonić sekretarza to może się nie cieszyć, będzie on krótko na tym stanowisku - do czasu jesiennych wyborów samorządowych.

A może pisanie o wolnym stanowisku Sekretarza Gminy powinno się zamknąć jednym zdaniem z wniosków pokontrolnych Regionalej Izby Obrachunkowej - ,,... dniu 27 października 2009 r. Pani Anetta Ujma - ówczesny Sekretarz Miasta złożyła wniosek, zaakceptowany przez p. Marcina Biernata, pełniacego w tym czasie p.o. Burmistrza Blachowni o udzielenie urlopu bezplatnego na czas pełnienia funkcji Burmistrza..."
Zachodzi więc pytanie - czy ktoś nie próbuje blokować tego stanowiska?
REMONT PRZEJAZDU W OSTROWACH 16 wrzesień 2014
Do 24 września do godz. 18 potrwają prace remontowe na strzeżonym przejeździe kolejowym na skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Pocztowej w Blachowni. W związku z modernizacją nastąpią utrudnienia komunikacyjne. Oznacza to, że linia autobusowa PKS nr 162 będzie miała swój początek koło ośrodka zdrowia. Do tego czasu przystanki koło szpitala i dworca będą zawieszone.
WYBORY 16 LISTOPADA 16 wrzesień 2014
Za dwa miesiące odbędą się kolejne wybory samorządowe do gmin, powiatów i sejmików województw. Po raz pierwszy m.in. w naszej Gminie wszystkie okręgi będą jednomandatowe.
Do 8 września partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz wyborcy musieli poinformować o utworzeniu komitetów wyborczych. Dopiero od przyjęcia zgłoszenia przez PKW, komitety mogły prowadzić kampanię wyborczą i zbierać podpisy pod listami poparcia dla kandydatów.

Listy kandydatów na radnych gminnych, powiatowych i do sejmików województw powinny zostać zgłoszone do 7 października.

Do północy 17 października komitety mogą zgłaszać kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .

27 października mija termin, do kiedy osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego.

Do 7 listopada osoby niepełnosprawne i osoby, które w dniu głosowania będą miały ukończone 75 lat, muszą złożyć wniosek ws. głosowania przez pełnomocnika.

Cisza wyborcza rozpocznie się piątek 14 listopada o północy i potrwa aż do zakończenia głosowania.

W niedzielę, 16 listopada w godz. 7-21 odbędzie się głosowanie.

Na terenie Gminy Blachownia utworzono 5 komitetów wyborczych

-Komitet Wyborczy Wyborców Sylwii Szymańskiej „Razem Dla Gminy Blachownia”
-Komitet Wyborczy Wyborców Miasta i Gminy Blachownia
-Komitet Wyborczy Wyborców Tymoteusza Pydy "Czas na Młodych"
-Komitet Wyborczy Wyborców Anetty Ujmy-Wybierzmy Blachownię
-Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Rećko
SESJA 17 WRZEŚNIA 16 wrzesień 2014
To już jedna z ostatnich sesji obecnej kadencji Rady Miejskiej w Blachowni.
Radni zajmą się m.in. ustaleniem zasad sprawowania pogrzebu przez Gminę Blachownia i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, udzielenie pomocy finansowej w wysokości 100 tys. zł. Powiatowi Częstochowskiemu oraz takiej samej pomocy finansowej Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie.
W pierwszym przypadku chodzi o współfinansowanie przez Gminę Blachownia projektu dla przebudowy ciągu drogowego na odcinku DP 1076S DK 46 – Wyrazów – Łojki – Stara Gorzelnia i Nowa Gorzelnia. Szacunkowy koszt zadania to 200 tys. zł. W drugim przypadku - to zadanie pod nazwą „Usuwanie skutków powodzi – budowa wodociągu gminnego mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom gminy Blachownia”. Chodzi o stworzenie projektu wodociągu, który ma pobiec od ul. Gościnnej w Aleksandrii przez Trzepizury dalej pod torami i DK 46 wzdłuż ul. Zielonej do Kościuszki. Jak dowiedziałem się od wiceprezesa Częstochowskich Wodociągów to blisko 3-letnie zadanie ma kosztować blisko 6 mln zł i częstochowskie przedsiębiorstwo nie będzie stać na taki wydatek dlatego w kolejnych latach będzie prosić Gminę Blachownia o finansowy udział w tej inwestycji. Na poniedziałkowej Komisji Budżetu radni interesowali się dlaczego ta od wielu lat oczekiwana inwestycja nie będzie realizowana ze środków unijnych, tak jak to czynią inne sąsiednie Gminy?
Obrady zaplanowano 17 września (środa) na godz. 13 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sportowej 1.
Oczywiście jako radny nie mam prawa zapraszać Mieszkańców na sesję, bo według Pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Blachowni, radny nie może tego czynić. Jednak gdyby ktoś z Mieszkańców poczułby się zaproszony na sesję będzie mógł wysłuchać informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w rejonie działania Komisariatu Policji w Blachowni za 2013 rok.
Z ROKU NA ROK MNIEJ CZYLI WYWIAD PREZESEM STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ACADEMIA 09 wrzesień 2014
Blachownia – tu warto żyć. Co bardziej dociekliwi mogliby dopytać czy, aby wszystkim? Mam tu szczególnie na myśli najbardziej pokrzywdzoną przez los grupę ludzi, osoby z niepełnosprawnością. Na terenie naszej Gminy działa organizacja zrzeszająca sporo ludzi czyli Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ACADEMIA, kiedyś istniejące pod nazwą „Braterska Dłoń”

Dodatkowo niepokoi fakt, że dzisiaj praktycznie nie ma Społecznej Pracowni Rehabilitacyjnej, z której korzystało mnóstwo osób z niepełnosprawnością i w starszym wieku. Ze względu na zbyt nikłe fundusze ludzie zostali pozbawieni wspaniałej rehabilitacji, nie raz, czy dwa razy w roku, a co tydzień czy dwa.

Wywiad z p. Wojciechem Kucharskim, prezesem Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ACADEMIA w Blachowni, kiedyś pod nazwą „Braterska Dłoń”

-Co się dzieje z waszym Stowarzyszeniem, które kilka lat funkcjonowało w piwnicy w jednym z bloków Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bankowej?

W.K. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ,,ACADEMIA” po wielu nieudanych próbach wywalczenia dla swoich członków takich przywilejów jakie mają inne organizacje pozarządowe w Blachowni musiało zmienić ,,garnitur” i podjąć działania inne niż dotychczasowe, ale nadal zgodne ze Statutem.

-Ile osób z niepełnosprawnością liczyło wasze stowarzyszenie

W.K.  Początkowo nasze Stowarzyszenie liczyło około 50 członków zwyczajnych i wspierających. Rzeczywiście spotkania odbywały się 5 razy w tygodniu. Dla Osób Niepełnosprawnych prowadzone były zajęcia z zakresu terapii społecznej, arteterapii, treningu kulinarnego, rehabilitacji, a także korzystać mogli z wycieczek zorganizowanych przez nas, biwaków, turnusów rehabilitacyjnych, grzybobrań, pikników rodzinnych itp. Wszystkie zajęcia oparte były o programy dydaktyczne i pedagogiczne, co znajduje odzwierciedlenie w propozycjach Stowarzyszenia co roku kierowanych do Gminy w postaci ofert ogłaszanych przez Burmistrza konkursów.

-Jakimi konkretnymi programami obejmowaliście swoich podopiecznych?

W.K.  W programach, które realizowaliśmy przy wsparciu wymienionych środków z dotacji należało podać wysokość wkładu własnego. Ten wkład osobowy wynosił średnio od 30.000 do 60.000 złotych rocznie (dane do wglądu w ofertach konkursowych dotyczących Świetlicy, a złożonych w Urzędzie Miejskim). Ponadto proponowaliśmy też inny charakter działania określony w ofertach konkursowych:
-,,Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach drużyn zuchowych i harcerskich (w tym obozy i biwaki)” w 2013 i 2014 roku
-,,Działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku seniora poprzez aktywizowanie ludzi starszych, wspieranie zajęć promujących zdrowy styl życia, wycieczek” w 2012 roku.
-,,Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultywowanie lokalnych tradycji – organizowanie i udział w imprezach kulturalnych promujących zdrowy styl życia i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” w 2011 roku.
-,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na bazie zbiornika wodnego w Blachowni” w 2011 roku.
-,,Organizowanie wypoczynku zimowego/letniego dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy profilaktyczne, edukacyjne i promujące zdrowy styl życia” w 2011 roku.
-,, POMOC SPOŁECZNA POLEGAJĄCA NA ORGANIZOWANIU WSPARCIA I POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ RZECZOWEJ OSOBOM NAJUBOŻSZYM W GMINIE BLACHOWNI” w 2009 roku

-Z czego się utrzymywaliście?

W.K.  W związku z tym, że wszystkie dotychczas zajmowane lokale, które sami wyszukaliśmy były odpłatne, koszty te w większości ponosiło Stowarzyszenie. Dla przykładu miesięczny czynsz w ostatnio zajmowanym lokalu wynosił 420 złotych, a na przestrzeni 4. ostatnich lat z dotacji konkursowych na prowadzenie Świetlicy otrzymywaliśmy od 1800 złotych malejąco do 800 złotych na całą roczną działalność.

-A może byliście mało skuteczni w sięganiu po środki w konkursach czy innych programach, a przy okazji dopytam - jak pan ocenia przychylność władz Gminy dla waszego Stowarzyszenia?

W.K.  Skuteczność w sięganiu po środki w konkursach ofert jest w ogromnej mierze uzależnione od przychylności władz Gminy, co odczuliśmy wyjątkowo dotkliwie. Co roku niższe dotacje spowodowały, że odwoływaliśmy się do Burmistrza i Rady Miejskiej co skutkowało w jednym z programów obniżeniem dotacji już przyznanej, w innym znów przypadku wizytą kontroli z Urzędu Miejskiego. Współpracując z inną firmą realizowaliśmy program trwający pół roku i finansowany ze środków Unii Europejskiej. Program ten cieszył się ogromną popularnością co skutkowało zwiększeniem ilości uczestników. Wynikiem realizacji tego programu był m. in. zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Z roku na rok proponowana tematyka konkursów uniemożliwiała nam ze względów na cele Statutowe składanie swoich ofert. I tak z 6 składanych w jednym roku przez nas ofert liczba zmalała do jednej. Aby utrzymać atrakcyjność swych działań powołana została Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku z bardzo interesującym programem poznawczo- rozwojowym. Mówiąc o skuteczności należy wspomnieć niechęć władz naszej Gminy do partnerstwa w przedstawionej propozycji realizacji programu pt. „Milowy krok do (nie)pełnosprawnej aktywności” 1/POKL/7.2.1/2014 skalkulowany na 960 tys. zł., w którym jednostka samorządu terytorialnego miałaby wnieść wkład własny niematerialny w wysokości 15 % kalkulowanego budżetu. Odpowiedź od p. Burmistrz Blachowni brzmiała;
…ja z tym panem nie chcę mieć nic wspólnego, chodzi oczywiście o mnie, prezesa Stowarzyszenia.
W 2 dni po podpisaniu umowy partnerskiej z Wójtem Gminy Konopiska wstępną chęć ewentualnej współpracy określiła w piśmie p. kierownik MOPS. Po pierwsze za późno, a po drugie decyzję o współpracy mógł podjąć wyłącznie Burmistrz Blachowni.
Wbrew temu co mówią inni Stowarzyszenie cały czas nieprzerwanie istnieje, mało tego, na miejsce członków, którzy wypisali się ze Stowarzyszenia pojawili się nowi, chcący spełniać się w wolontariacie, pomagać przy pracy na rzecz Osób Niepełnosprawnych i uczestniczyć w zadaniach realizowanych przez nas. Proces ten ma charakter rozwojowy, nadal też jesteśmy członkiem Banku Żywności w Częstochowie realizując zadania Organizacji Pożytku Publicznego.
Nie stanowi dla nas różnicy czy pomoc, którą ofiarujemy trafia do członków Stowarzyszenia czy innych osób. Głównym kryterium jest społeczna potrzeba wspomożenia najuboższych Obywateli Miasta i Gminy. Dodać należy, że członkostwo w Banku Żywności wiąże się z opłacaniem przez Organizację składki miesięcznej 50 złotych. Nasza Świetlica realizując m. in. programy wychowawcze, edukacyjno- terapeutyczne dawała szanse nauki i doskonalenia czynności życia codziennego, radzenia sobie z problemami, współdziałania w grupie, wszechstronnego rozwoju intelektualnego, artystycznego i zdrowotnego (rehabilitacja), fachowego poradnictwa i postępowania terapeutycznego. Dawała też możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, niesienia bezinteresownie pomocy słabszym, starszym wiekiem, rodzicom i opiekunom, a także rozwijała potrzebę działania na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego. Wszystkie przytoczone aspekty działalności na rzecz Osób Niepełnosprawnych wykonywaliśmy społecznie. Na koniec stwierdzam, że wszystkie informacje dotyczące przekazania czy wskazywania nam lokali z zasobów gminnych są nieprawdziwe i nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentacji.

-Czy pana zdaniem gdyby w Blachowni przy Urzędzie Miejskim czy samym burmistrzu pracował społecznie pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnością, to co proponowałem kilka lat temu, ale nie było odzewu, dzisiaj niepełnosprawnych w Gminie żyłoby się lepiej?

W.K. Uważam, że propozycja taka jest bardzo konieczna, jednakże zachodzi pytanie czy z obecnymi władzami Miasta i Gminy jest to w ogóle możliwe? Chyba, że byłoby to stanowisko niezależne.


Wywiad był autoryzowany
DZIĘKUJĘ 09 wrzesień 2014
... za ponad 100 tysięcy wejść na mojego bloga. To chyba najlepszy dowód, że warto dzielić się z Mieszkańcami Gminy Blachownia tym, co dzieje się w Radzie. Od ponad 4 lat staram się prezentować, także swoje spojrzenie na to co dzieje się w Gminie, a przy okazji patrzeć na ręce władzy wykonawczej. Choć zdaję sobie sprawę, że w Urzędzie Miejskim przy ul. Sienkiewicza nie jestem zbyt lubiany, ale podobno czytany. Nie na próżno mawiał J. Lennon „Bycie szczerym może nie da ci zbyt wielu przyjaciół, ale zawsze da ci tych właściwych”.
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE RIO W KATOWICACH 08 wrzesień 2014
Równo rok temu pytałem na blogu -czy Blachownia doczeka się sekretarza Gminy. Pisałem wtedy, że we wrześniu weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o pracownikach samorządowych. Zmieniły się m.in. zasady awansu wewnętrznego. Stanowisko np. sekretarza gminy, powiatu i województwa nie będzie już mogło być obsadzane w drodze powierzenia obowiązków. Nabór na wolne stanowisko sekretarza ma być przeprowadzany nie później niż w ciągu 3 miesięcy od powstania wakatu.
A już rok temu wspominałem na sesji, że od blisko 2 lat Gmina Blachownia nie ma sekretarza. Pani burmistrz podziękowała za troskę i był koniec tematu. Sprawa kuriozalna bowiem regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego paragrafie 3 mówi jasno:
Do kierowniczych stanowisk w Urzędzie należą:
1. Burmistrz Blachowni.
2. Sekretarz Gminy.
3. Skarbnik Gminy.
4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Natomiast w Rozdziale III można się zapoznać z zasadami kierowania Urzędem:
-Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad: Referatem Organizacyjnym.
-Sekretarz Gminy sprawuje funkcje: kierownika referatu organizacyjnego.
-Sekretarz Gminy w szczególności nadzoruje pracę Urzędu pod względem organizacyjnym, koordynuje działalność referatów i samodzielnych stanowisk oraz dba o zapewnienie prawidłowych warunków organizacyjnych i materialnych dla wykonania zadań Urzędu.
Dalej czytamy o kompetencjach sekretarza Gminy. Ale nie ma co cytować bo takiej osoby w Gminie Blachownia nie ma.
Okazało się, że moje wcześniej zgłaszane na sesji Rady Miejskiej wątpliwości nie były bezpodstawne.

W moje ręce trafiło wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
(http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=3196)


Raport ma 19 stron i tyleż samo wniosków czyli zaleceń co do... a zresztą sami oceńcie wnioski nasuwają się same. Radni nie mieli okazji wcześniej zapoznać się z pełną wersją tego dokumentu.

Przedstawiam nie wszystkie uwagi RIO.MIASTO MOJE, A W NIM 08 wrzesień 2014


CIEMNOŚĆ WIDZĘ, CIEMNOŚĆ 04 wrzesień 2014
W czwartek drogą mailową złożyłem skargę na działania pogotowia energetycznego 991. Chodzi o wczorajsze zgłoszenie braku oświetlenia ulicznego na terenie osiedla komunalnego w Blachowni.

Co pisałem wczoraj na blogu i facebooku?

-Gdyby ktoś chciał się poczuć jak w Egipcie to zapraszam do Blachowni - osiedle komunalne. Godz 21.20 egipskie ciemności. Za to w dzień latarnie paliły się niemal cały dzień. Podobno popsuły się sterowniki. Zgłosiłem ten fakt w zakładzie energetycznym pod nr 991. Okazało się, że nikt nic nie wiedział. Pani pod 991 obiecała przysłać brygadę remontową.

-Macie to samo? Późnym wieczorem ciemno jak.., a w dzień jasno?
Foto 1 poniedziałek godz. 19.55. Foto 2 i 3 środa godz. 10.40. W przypadku dziennego światła dowiedziałem się, że jest awaria w transformatorze przy ul. ks. Kubowicza.


A co pisały osoby na facebooku?

Paranoja!!!!! Nalezaloby cos z tym zrobic bo ja boje sie nawet z psem przed klatke wyjsc. Ponizej widok z mojego balkonu.

Ja rowniez zglaszalam ten fakt ok.22.00 i pani tez byla zdziwiona ,powiadomila mnie ze nikt jeszcze nic nie zglaszal. O godz.22.40 dzwonil Mariusz i pani znow byla zdziwiona . Tym razem obiecala ze jak tylko bedzie wolna ekipa ,przysle ja do Blachowni. Chwile wczesniej automatyczna sekretarka powiadomila mnie,ze w dniu dzisiejszym awarii pradu na terenie miasta nie stwierdzono. Czym wiec zajete sa ekipy o godz.22.50?

Należy to zgłosić dyrekcji Taurona bo przecież Blachownia jest jak Media Markt...nie dla idiotów a dyspozytorka chciala z was takich zrobic...

...jak znam strukturę TAURON-u to pani przyjmująca zgłoszenie zapewne znajdowała się w Katowicach, albo w Rudzie Śląskiej i mało przejmowała się zgłaszana awarią. Tak, tak...dzwoniąc na nr 991 dzwonimy do... dość odległego miejsca. Zapewne przepływ informacji między TYM miejscem a Częstochową jest bardzo trudny do realizacji przez panią z TAURON-a/u.


Lepszych dowodów nie trzeba jak pani pod 991 robiła z ludzi idiotów, informując za każdym razem, że to pierwsze zgłoszenie.
EGIPSKIE CIEMNOŚCI NA OSIEDLU 03 wrzesień 2014

Rano pisałem, że na osiedlu komunalnym w Blachowni niemal przez cały dzień świeciły się latarnie uliczne. W Urzędzie Miejskim dowiedziałem się, że zapalone latarnie uliczne w dzień to efekt awarii w transformatorze przy ul. ks. Kubowicza. Energetycy usuwają usterkę. Teraz po zapadnięciu zmroku osiedle od kilku godzin tonie w ciemnościach. Zadzwoniłem pod nr 991 od pani usłyszałem, że nic nie wie bo nikt nie zgłaszał żadnej awarii. Przyjęła więc zgłoszenie zapowiadając, że jeśli brygada remontowa upora się z wcześniejszymi pracami to podjedzie do Blachowni.


WINA STEROWNIKÓW 03 wrzesień 2014

Mieszkańcy od rana pytają mnie dlaczego w dzień na osiedlu komunalnym w Blachowni są zapalone latarnie uliczne?

Przy okazji nie brakuje uwag, że w dzień lampy się świecą, a późnym wieczorem na osiedlu panują egipskie ciemności. Lampy są włączane dopiero o 19.57. A obok na ul. Sienkiewicza czy Cmentarnej latarnie palą się znacznie wcześniej.

Jak dowiedziałem się w Urzędzie Miejskim zapalone latarnie uliczne w dzień to efekt awarii w transformatorze przy ul. ks. Kubowicza. Energetycy usuwają usterkę.


Jeśli chodzi o późno włączane latarnie to Urząd obiecał przyjrzeć się temu bowiem według sterowników światło na osiedlu powinno się zapalać o 18.25, a gdy jest pochmurno i szybciej zapadają ciemności to nawet wcześniej.
UŚMIECHNIJ SIĘ CZYLI MY WAM POKAŻEMY 01 wrzesień 2014
Odmalowane skrzyżowanie ul. Cmentarnej z 1-go Maja w Blachowni.

Dowcip polega na tym, że panowie namalowali pasy dla pieszych w miejscu, gdzie jest znak drogowy umocowany do latarni ulicznej, a ta jest tuż przy skrzyżowaniu zapewne po to, by dobrze oświetlić to miejsce.

Jeżeli pojazd będzie przejeżdżał przez skrzyżowanie i nagle na pasy wejdzie pieszy to auto praktycznie zostanie na skrzyżowaniu, a nie za nim.

Dodatkową atrakcją dla zmotoryzowanych jest oś pomalowanej ul. 1-go Maja.


1 WRZEŚNIA LEKCJA HISTORII 01 wrzesień 2014
1 września tysiące dzieci ruszyło do szkół po wiedzę i nowe doświadczenia. Nowy rok szkolny rozpoczęły także dzieci pięciu szkół w gminie Blachownia.


1 września to także chyba najtragiczniejsza data w historii Polski. 75 lat temu Niemcy hitlerowskie najechały na Polskę. 17 dni później pełnego rozbioru naszego kraju dokonała armia sowiecka.

Wojna dla mieszkańców: Blachowni, Ostrów, Brzózki, Ottonowa i Łojek rozpoczęła się w niedzielę 3 września. W tym dniu pojawił się rano niemiecki samolot rozpoznawczy, który ostrzelał posterunek znajdujący się obok kościoła.

foto R.K. Arbeitsamt w czasie
II Wojny Światowej


Potem zapanował terror. Właśnie 3 września Wehrmacht zorganizował w rzeźni w Ostrowach przejściowy obóz dla Polaków. Zamknięto w nim ok 200 osób. Część z nich została rozstrzelana. Z gmin wcielonych do III Rzeszy utworzono powiat, który miał siedzibę w Blachowni. Na naszym terenie mieściło się też gestapo i komenda niemieckiej żandarmerii. Wielu naszych mieszkańców zginęło w egzekucjach w obozie przejściowym w fabryce Gnaszynie. Blachownia otoczona lasami stała się naturalną osłoną dla działań partyzanckich. Do dzisiaj widoczne są umocnienia, a także mogiły z tego okresu. Blachownia i huta nie poniosły strat na skutek działań wojennych. Jedynie zapora wodna na rzece Stradomce została wysadzona w powietrze przez cofające się oddziały polskie. Hitlerowcy już w pierwszych dniach okupacji nakazali przystąpienie do pracy remontowych. Sami umiejscowili się na plebani, a proboszcz ks. Marceli Dewudzki wraz z wikariuszem zamieszkali w drewnianej przybudówce koło kościoła. Dekretem Hitlera 12 października 1939r obszary zajęte przez wojska niemieckie, nie włączone do Rzeszy podlegają władzy Generalnego Gubernatorstwa - okupacji. Część obszaru przemocą wcielono do Rzeszy. Blachownia właśnie do takiego obszaru należała. Wcielono ją do Rzeszy Niemieckiej, z całą gminą Dźbów. Granica Guberni znajdowała się w Gnaszynie. Z gmin wcielonych do Niemiec, okupant utworzył powiat, a nieco ponad tysięczna Blachownia stała się miastem powiatowym o nazwie Kreis Blachstadt. Miał tu swą siedzibę Landrat-starosta, była ekspozytura tajnej Policji Państwowej Gestapo, później Gehaime Staats Polizei i komenda żandarmerii obejmująca 6 rejonów. Na początku 1940 r. urząd mieścił się w budynku do niedawna zajmowanej przez pocztę, a potem w tzw. Domu Rajchera był ratusz - Landratsamt ze znanym Beckerem na czele (hitlerowski starosta). Budynek mieścił się przy obecnej ul. Częstochowskiej i istnieje do dziś. Był miejscem kaźni i ogniskiem terroru na cały dawny powiat częstochowski. Komendantem był Herman Donau (1940), a szefem blachowńiańskiego Gestapo oprawca, Christiansen, którego bali się nawet hitlerowcy. Wkrótce ulokował się w Blachowni osławiony licznymi łapankami Arbeitsamt. Zsyłał on Polaków na roboty do Niemiec. W pobliżu huty powstał SS Bodenamt, urząd ds. przesiedleńców niemieckich oraz hitlerowski urząd gminy dla Niemców. Wyrzucano Polaków z ich domostw, do których wprowadzali się przesiedleńcy z Niemiec. Wydzielono specjalne ścieżki "tylko dla Niemców".

Od 1942r do Blachowni przyjeżdżają różni hitlerowscy przemysłowcy, dokonują przeglądu urządzeń, a w Berlinie toczą się pertraktacje dotyczące sprzedaży zakładu. Hutę wraz z kolonią fabryczną, okoliczne grunty, staw, surowce, materiały i wyroby kupuje za 650 000 marek przemysłowiec Handler. Zakład występuje pod nazwą Eisenwerke Handler. Produkcja wojenna - powłoki bomb. Większość załogi to przymusowi robotnicy - rolnicy, krawcy, szewcy, piekarze, rzeźnicy oraz dzieci od 14 roku życia. Praca była niewolnicza, trwała 11 godzin, a zarobki głodowe obarczone 15% podatkiem. Kierownikami niektórych oddziałów, majstrami, pracownikami administracji byli w większości Polacy. Dzięki temu starano chronić wyczerpanych ciężką pracą, utrzymywano kontakt między wydziałami, ukrywano osoby poszukiwane i dokonywano sabotażu. Niszczono części bomb, wyrzucając ich elementy do stawu, niedbale spawano powłoki pocisków, uszkadzano silniki elektryczne.

Informacje pochodzą ze strony internetowej www.blachownia.niedziela.pl
BIEGLI I MASZEROWALI 31 sierpień 2014

Biegać, maszerować każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi jak to sportowe zajęcie komu wychodzi.

Bo ważne było, aby przebiec lub przejść z kijkami 8 km. Pokonać nie rywali, a własne słabości.

Każdy kto dodarł do mety otrzymywał pamiątkowy ósemkowy medal.

Z rankingowego obowiązku warto poinformować, że Piotr Pałka z Olsztyna, Łukasz Grajcar z Konopisk i Marcin Świerc z Lisowic najszybciej przybiegli na metę 13 edycji Przełajowej Ósemki im. Zdzisława Nowaka. Zwycięzca przebiegł trasę w czasie 26 min. 23 sek. W nordic walking naszybciej kijami machał niezawodny Grzegorz Dors z Janowa.

Pogoda dopisała, miłośnicy biegania i maszerowania też, atmosfera wspaniała.

Jednym słowem mówiąc - kto nie był na stadionie w Blachowni wśród biegaczy czy kibiców w niedzielne południe ma czego żałować.

A to już koniec "wyścigu". Wszystkim, którzy dotarli do mety o własnych siłach - gratuluję.
Dlaczego tylko kibicowałem? Bo w pobliskim szpitalu nie było na tyle butli z tlenem, by potem mnie reanimować.
ŚMIERTELNY WYPADEK 31 sierpień 2014
Jak informuje lubliniecka policja - trwają czynności wyjaśniające okoliczności tragicznego wypadku drogowego. 27 sierpnia około godz. 14 na drodze krajowej między Herbami, a Pietrzakami kierowca wv passata, jadący w kierunku Częstochowy, potrącił 14-letnią rowerzystkę. Ciężko ranna została natychmiast przewieziona do szpitala w Częstochowie. Mimo natychmiastowej pomocy lekarzom nie udało się uratować jej życia. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 22-letni kierowca był trzeźwy.

Zdjęcie pochodzi z archiwum lublinieckiej policji

Niestety idzie jesień. To oznacza, że na naszych drogach będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie. Dlatego warto przypomnieć, że od 31 sierpnia wszedł obowiązek noszenia odblasków. Muszą je nosić wszyscy piesi, poruszający się poza terenem zabudowanym. Mimo że sprzedawcy wszelkich odblasków zacierają ręce na myśl zarobków to chyba warto za kilka złotych zadać o swoje czy dzieci bezpieczeństwo na drodze. Mogą to być breloczki, opaski na ręce czy nogi lub kamizelki. By nie zapominać o odblaskach można je na stałe umieścić na ubraniu.
Brak odblasku może sprawić, że policja ukarze nas mandatem nawet do wysokości 500 zł.

POSIEDZENIE KOMISJI 26 sierpień 2014
Radni Blachowni po wakacyjnej przerwie wracają do pracy. Jutro w środę posiedzenie Komisji Budżetu, Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. I zaskoczenie bowiem spodziewałem się więcej tematów na spotkaniu Komisji, a tu analiza wydatków oświatowych w 2013 roku zestawienie kosztów jednostek oraz informacje o stanie przygotowań do wdrożenia ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Osobiście jestem ciekawy drugiego punktu bowiem z mojej wiedzy wynika, że ustawa ta została w Blachowni wdrożona).  
Tradycyjnie radni wydadzą opinie w sprawach projektu uchwał skierowanych do Komisji. Oczywiście treść uchwał poznamy przed samym głosowaniem.
Osobiście spodziewałem się, że Komisja zajmie się też punktami, które były w planie uchwalonym 26 lutego br., czyli oceną realizacji sprzedaży, przydziału mieszkań i stanu zasobów mieszkaniowych na 30 czerwca 2014 roku oraz ocena realizacji zadań inwestycyjno– remontowych za I półrocze w br.
Szkoda, że nie padnie odpowiedź 
-co z ryneczkiem przy ul. ks. Kubowicza, który stoi pusty i nie przynosi zysków?
-co ze strażnicą przy Urzędzie Miejskim? Od zeszłego roku nie są tam prowadzone żadne prace, a obiekt narażony jest na niekorzystne warunki atmosferyczne.
-Co z nierozliczoną inwestycją czyli halą sportową?
-Chciałbym zapytać o los osób z niepełnosprawnością w Blachowni kiedyś funcjonowali pod nazwą Stowarzyszenia "Braterska Dłoń". Spotykali się 5 dni w tygodniu, a dzisiaj praktycznie jako organizacja już nie istnieją. Niektórzy niepełnosprawni dwa razy w tygodniu chodzą na zajęcia do Ostrów przy Domu Kultury. Dla wielu niepełnosprawnych to zbyt daleka odległość dlatego siedzą w domu.
-Chciałbym zapytam co dalej ze społeczną poradnią rehabilitacyjną dla osób z niepełnosprawnością i ludzi starszych, która ze względu na skromne w tym roku dofinansowanie kończy swoją działalność. Jak w życiu niepełnosprawnych z naszej Gminy spełnia się hasło „Tu warto żyć”?
A swoją drogą jestem ciekawy czy planowany tematy, być może niewygodny, realizacja zadań inwestycyjno-remontowych za I półrocze w br. doczeka się posiedzenia Komisji jeszcze przed upływem tej kadencji?
35-LAT DEO DECIMY 25 sierpień 2014
ZESPÓŁ DEO DECIMA W BLACHOWNI OBCHODZI 35-LECIE POWSTANIA.

Z TEJ TO OKAZJI 14 WRZEŚNIA O GODZ. 12 ODBĘDZIE SIĘ SPECJALNA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ KORONY POLSKI.


POTEM JUŻ BARDZIEJ PRYWATNIE SPOTKAMY SIĘ Z OBECNYMI I DAWNYCH CZŁONKAMI ZESPOŁU.

W IMIENIU OBECNEGO SKŁADU ZESPOŁU

SERDECZNIE ZAPRASZAM


Obecnie zespół tworzą:

Małgorzata Bernat              Henryk Matuszczak
Bożena Forma                    Andrzej Waloszczyk
Edyta Matuszczak               Dariusz Wącław
Magdalena Sobala             Marek Kułakowski
Aneta Wącław
Ewa Woźniakowska
NA GRZYBY 21 sierpień 2014


-Ja grzybów nie szukam to one mnie szukają - mówi Pani Danuta, która chwali się takim prawym okazem. Borowik, zdrowy jak rydz, znaleziony przy dębie ważył ponad 1 kg. To nie pierwszy okaz znaleziony przez tę mieszkankę Blachowni. Gdy Pani Danuta wraca z lasu z pełnymi reklamówkami to mam wrażenie, że to grzyby rzucają się na nią. Miłośników suszenia i wszelkich potraw grzybowych od zasmażek po zupy informujemy, że takie okazy rosną... w Blachowni.
PAMIĘTAMY? 01 sierpień 2014Blachownia. 70. rocznica Powstania Warszawskiego

Zdjęcia wykonane 1 sierpnia o godz. 17.20.Statystyki
Liczba osób które odwiedziły mojego bloga:
 
101453
Liczba osób które skomentowały mojego bloga:
 
608
Liczba osób które wpisały sie do Ksiegi Gosci:
 
1
O mnie
MArekQla
52
,
Blachownia
Słówko o mnie
Marek Kułakowski radny Blachowni. Dyżur radnego pełnię codziennie pod nr tel. 601 50-20-22 lub w dniu sesji w Urzędzie Miejskim.
Zobacz mój profil
<< Wrzesień 2014
PonWtŚrCzwPiąSobNie
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Zobacz serwisy INTERIA.PL