MArekQla
MArekQla.blog.interia.pl
Notki
ZACHĘCAM PAŃSTWA 23 październik 2014
... do zapoznania się z programem naszego kandydata na stanowisko burmistrz Pani Sylwii Szymańskiej. Na rozmowach o obecnej sytuacji Gminy, o szansach w pozyskiwaniu środków unijnych oraz o tym co zrobić, by nasza Blachownia rozwijała się nie tylko za zaciągane kredyty z Panią Sylwią spędziliśmy wiele godzin.

Proszę mi wierzyć ta Pani wie co mówi, m.in. wie jak skutecznie pozyskiwać środki unijne oraz dobrze zarządzać Gminą.

Będzie się można o tym przekonać w najbliższy poniedziałek o godz. 17 na spotkaniu z Panią Sylwią Szymańską w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostrowach.
PRZYGÓD KILKA Z KORNELEM MAKUSZYŃSKIM 23 październik 2014
Była Panna z mokrą głową i szalona panna Ewa oraz Wawelski smok i Wanda. Jednak najczęściej wymieniany był Koziołek Matołek oraz awanturująca się małpka Fiki-Miki.

W Szkole Podstawowej w Łojkach po raz kolejny odbył się konkurs poezji. Tym razem dzieci z przedszkola i szkół podstawowych z Gminy Blachownia recytowały wiersze Kornela Makuszyńskiego.

Okazja podwójna. Patronem szkoły jest właśnie ten polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta jakże lubiany przez dzieci. Drugi powód - gdyby dzisiaj żył Pan Kornel obchodziłby 130 urodziny.

A szkoda, że go nie było wśród dzieci w Łojkach. Miałby okazję posłuchać znakomitych interpretacji swoich wierszy.

Było kogo posłuchać i od kogo się uczyć.

Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.SKŁADY KOMISJI W OBWODACH GŁOSOWANIA 23 październik 2014


Nie da się ukryć, że losowanie dla naszego Komitetu Wyborczego "Razem dla Gminy Blachownia" było wyjątkowo pechowe.

Źródło - BIP UM w Blachowni
NA TEJ STRONIE 23 październik 2014
http://blachownia.bip.net.pl/?c=437

można dowiedzieć się wszyskiego o tegorocznych wyborach samorządowych w Blachowni. Czyli m.in. obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Blachowni, o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Blachowni, o wynikach losowania numerów list kandydatów, o uchwałach w sprawie powołania obwodowych komsji wyborczych czy składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Blachowni.

MÓJ PROGRAM WYBORCZY CZYLI BLISKO LUDZI 21 październik 2014
MAREK KUŁAKOWSKI

-52 lata, bezpartyjny
-żonaty, córka
-wykształcenie średnie
-dziennikarz telewizyjny
-były członek Komisji Rady Miasta Częstochowy
-radny Miasta i Gminy Blachownia V i VI kadencji
-społeczny członek Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych
-były instruktor harcerski


                                  BLISKO LUDZI

 
SZANOWNI PAŃSTWO
Dzięki Waszemu poparciu mam zaszczyt reprezentować Mieszkańców w Radzie Miejskiej Blachowni drugą kadencję. Przez ten czas starałem się rzetelnie i sumiennie wypełniać powierzone mi zadania pamiętając, że Blachownia to przede wszystkim ludzie i ich potrzeby. Dzięki współpracy i spotkaniom z mieszkańcami, nie tylko z mojego okręgu wyborczego, w ciągu ostatnich 4 lat wniosłem ponad 100 interpelacji, zgłaszając m.in. Państwa uwagi na temat funkcjonowania Gminy.
Podejmowałem również wiele interwencji w obronie Mieszkańców naszej Gminy.

Co się udało spełnić w ostatnich 4. latach?
-Remonty chodników i dróg na naszym osiedlu
-Sprzedaż mieszkań komunalnych po preferencyjnych cenach
-Naprawę placów zabaw
-Dofinansowanie wyjazdów dzieci na pływalnię, poprawę bezpieczeństwa dzieci przed Szkołą Podstawowa Nr 1 poprzez zatrudnienie tzw. „Pana Stop”
-Obiecywałem wspieranie budowy boiska-Orlik i powstanie bezpłatnych porad prawnych na terenie naszej Gminy
-Zabiegałem o postawienie nowych ławeczek dla osób starszych między DPS, a Ośrodkiem Zdrowia.
Oczywiście tych zadań nie udałoby się zrealizować bez poparcia Rady i Pani Burmistrz. Za co w imieniu Mieszkańców dziękuję.

Po rozmowach z wieloma osobami, szczególnie naszego Osiedla, postanowiłem kontynuować pracę w Radzie na rzecz Mieszkańców.

Potrzebę jakich inwestycji widzę na naszym osiedlu?
-Budowa parkingu przy ul. ks. Kubowicza, aż pod stadion
-Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach Osiedla, a szczególnie na ul. 16-go Stycznia i Sportowej oraz łączników między tymi ulicami
-Wspieranie inicjatywy budowy przedłużenia ul. Bankowej do ul. Sienkiewicza wzdłuż tzw. bloków awaryjnych
-Budowa nowego skwerku dla potrzeb mieszkańców przy
ul. Sportowej
-Będę zabiegał o zwiększenie liczby ławek między Ośrodkiem Zdrowia, a DPS oraz montaż słupa ogłoszeniowego przy DPS
-Nieodzowna jest budowa nowej, np. namiotowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum. Obecna sala nie spełnia norm,
a wyjście uczniów do hali przy ul. Sportowej znacznie skraca czas przeznaczony na zajęcia z wf.
-Powrócę do pomysłu budowy szerokiego deptaka, w miejscu dawnego torowiska, od USC do bloków w Ostrowach.
Ta inwestycja zapewne ucieszyłaby miłośników spacerów, jazdy na rolkach i rowerach.
-Wiem, z rozmów z Mieszkańcami, iż jest potrzeba podjęcia nowej uchwały pozwalającej na wykup lokali komunalnych po preferencyjnych cenach, bowiem ostatnia dawała ludziom zbyt krótki czas na wykup mieszkań
-W nowej kadencji zaproponuję przebudowę wjazdu i wyjazdu na parking przy Szkole Podstawowej Nr 1.
-Dla poprawy bezpieczeństwa ludzi chce wnioskować budowę monitoringu w najważniejszych punktach Gminy
-Będę popierał wszelkie inicjatywy, ale te realne, związane
z odrestaurowaniem terenów wokół zbiornika wodnego,
jak i oczyszczenia dna stawu
-Będę też wspierał działania władz Gminy na rzecz lokalnych przedsiębiorców, tak by mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać
z Blachowni „za chlebem”

Szanowni Państwo
Jeżeli uważacie, że jest to dobry program dla naszych Mieszkańców i chcecie zmian na lepsze to proszę o głos
16 listopada 2014r.

                                           Marek Kułakowski
ZAPYTANIA W SPRAWIE PRACOWNI REHABILITACYJNEJ 20 październik 2014
W ostatnim czasie wiele osób, szczególnie z niepełnosprawnością i starszych, dzwoni do mnie z pytaniem - czy wiem co dalej będzie ze Społeczną Pracownią Rehabilitacyjną tą naprzeciwko Urzędu Miejskiego, która zaprzestała funkcjonować. Mimo że placówka naprawdę była ciasna pacjenci nie zrażeni tym faktem chętnie korzystali rehabilitacji i byli bardzo zadowoleni.
Z informacji od ludzi dowiedziałem się, że placówka rehabilitacyjna nagle dostała mniej środków na swoją działalność.

20 października złożyłem zatem interpelację.

W związku z faktem, iż od jakiegoś czasu na terenie Blachowni zaprzestała działalności Społeczna Pracownia Rehabilitacyjna, a cieszyła się ogromnym zainteresowaniem pacjentów, w imieniu tychże osób proszę o odpowiedź na kilka pytań.

-Jakie było dofinansowanie dla Społecznej Pracowni Rehabilitacyjnej, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni, ze strony Urzędu Miejskiego w Blachowni w latach 2011, 2012, 2013 i 2014.

-Dlaczego w poprzednich latach ta placówka rehabilitacyjna, z której tygodniowo korzystało ponad 30 osób miała wystarczające dofinansowanie, by czynić usługi na rzecz mieszkańców, a teraz tych środków zabrakło?

-Jaka jest wiedza Urzędu Miejskiego w Blachowni na temat powodów zamknięcia tej placówki?

-Co Urząd Miejski w Blachowni uczynił w sprawie utrzymania usług rehabilitacyjnych prowadzonych przez SPR?

-Co dzisiaj możemy powiedzieć osobom oczekującym na taką rehabilitację?

-Jak można Pani burmistrz pomóc, by na nowo ruszyła SPR? Bo nie jest tajemnicą, że na rehabilitacje refundowaną przez NFZ czeka się zbyt długo, a raz czy dwa razy w roku masaż to zbyt mało, aby skutecznie pomóc choremu. Tylko cykliczne spotkania z rehabilitantem są szansą na wyjście z choroby

Marek Kułakowski, radny
NASZ KANDYDAT NA BURMISTRZA BLACHOWNI 19 październik 2014

Pani Sylwia Szymańska to dzisiaj najlepszy kandydat na stanowisko burmistrza Blachowni.
M
agister historii (Akademia Jana Długosza w Częstochowie).  Ma ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz Studium Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada tytuł specjalisty ds. funduszy unijnych. Włada dwoma jezykami angielskim i rosyjskim.
Pani Sylwia Szymańska 11 lat pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach na stanowisku inspektora w Wydziale Ochrony Środowiska i w Wydziale Rozwoju Regionalnego,
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą - biuro doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji UE. Współpracuje w tym zakresie z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu i organizacjami pozarządowymi

Proszę mi wierzyć Pani Sylwia Szymańska to najlepszy kandydat na stanowisko burmistrza Blachowni.
BĘDĘ KANDYDOWAŁ DO RADY MIEJSKIEJ 19 październik 2014
Blisko ludzi - to moje hasło wyborcze. Odzwierciedla ono moją dotychczasową działalność w Radzie Miejskiej, w której starałem się reprezentować potrzeby każdego mieszkańca.

Okręg wyborczy nr 9 ulice: ks. Kubowicza, Sportowa i 16 StyczniaProszę o głos 16 listopada.
SPÓR WOKÓŁ HALI SPORTOWEJ TRWA 16 październik 2014
Dobiega końca VI kadencja Rady Miejskiej w Blachowni, a hala sportowa, która została poświęcona i otwarta 4 czerwca 2011 roku nadal nie jest rozliczona.

4 czerwca 2011 roku pisałem jak podczas uroczystego otwarcia obiektu sportowego ku zaskoczeniu władz samorządowych Blachowni do mikrofonu podeszli przedstawiciele firmy Sport Halls którzy budowali halę, pytając „kiedy Pani burmistrz zapłaci nam 2 mln zł za postawioną halę. Inwestycja jest ukończona, a nam nie wypłacono zaległych środków”. Jak się okazuje pytanie jest aktualne do dzisiaj. Bowiem inwestycja nadal nie jest rozliczona. Firma z Wrocławia, nie mogąc się doczekać zapłaty za wybudowanie hali, postanowiła szukać sprawiedliwości w sądzie. I spór trwa do dzisiaj. Strony - firma i Urząd Miejski w Blachowni co rusz powoływali nowych biegłych rzeczoznawców, a zakończenia sporu jak nie było tak nie ma.

4 lipca 2014 roku pisałem, że z braku rozliczenia budowy hali Gmina Blachownia utraciła cześć dofinansowania. 30 listopada 2009 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wsparło finansowo halę sportowo-widowiskową w wysokości 1.360.000 zł. Niestety 31 marca 2014 roku upłynął ostateczny termin przedłożenia przez Gminę Blachownia rozliczenia końcowego umowy dlatego straciliśmy 382.906 zł.

Pan Paweł Słaba ze spółki „Building Construction” (kiedyś Sport Halls spółka z o.o.)
-Proponowaliśmy Pani burmistrz ugodę, polubowne załatwienie sprawy, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że pani prawnik z Urzędu jest na urlopie i nie mogą podjąć takiej decyzji. Z mojego rozeznania wynika, że Urząd z wszelkimi odsetkami za halę powinien nam zapłacić 1 mln 700 tys. zł. Podkreślam nadal jesteśmy gotowi na ugodę z Blachownią.CZAR PAR 16 październik 2014
.. czyli Gminny Turniej Dwójek Siatkarskich. Ponad stu młodych siatkarzy, w kategorii dziewcząt i chłopców, rywalizuje na trzech boiskach pod siatką. Arena - hala sportowa w BlachowniTRZY FAKTY - BEZ KOMENTARZA 14 październik 2014
Mieszkańcy zwracają mi uwagę na trzy fakty.

1. Nowe targowisko w Blachowni w dzień świeci pustkami, a w nocy jasnym światłem.
2. Pod Urzędem Miejskim są owszem nowe, ładne latarnie, które dają mało światła. Sprawia to, że człowiek na przystankach czuje się jak w Egipcie. Kilka metrów obok Urzędu jest skrzyżowanie ulic Sienkiewicza z 1-go Maja - kompletne ciemności. Brak w tym miejscu oświetlenia ulicznego, moim zdaniem, jest sporym zagrożeniem nie tylko dla zmotoryzowanych.
3. Za to w dzień, to już chyba zaczyna być tradycją, przez wiele godzin są zapalone latarnie uliczne.
Tak było np. 14 października br. o godz. 12.

Proszę Panią burmistrz o interwencję w tej sprawieCISIE JEST DLA NAS WAŻNE 14 październik 2014
Fundacja Aiva ogłosiła II edycję konkursu „To dla mnie ważne”.

W konkursie na rzecz inicjatyw społecznych jest do wygrania w sumie 200 tys. zł. Jednak kwota ta będzie rozdysponowana na organizacje które pod swoimi projektami zdobędą jak najwięcej punktów. Swoje zdanie na ostateczny wynik będzie miała też komisja konkursowa.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie zachęca do udziału w zabawie, która może być wielka radością dla wszystkich dzieci tego sełectwo w Gminie Blachowni.  Chodzi o to, aby wejść na stronę https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,1070,o-czym-marza-dzieci-w-cisiu.html i zagłosować (codziennie).
Nasze głosy mogą sprawić, iż dzieci z Cisia będą miały plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Za uzyskane wsparcie finansowe Stowarzyszenie chce za 30 tys. zł., doposażyć plac zabaw w: drewniany domek z dachem i oknami połączony ze zjeżdżalnią, huśtawką ­ łódź, huśtawkami standardowymi, małpią drabinką, ścinką wspinaczkową,­ tablicę podwójną, ­ piłkarzyki, -stół do tenisa stołowego,­ warcaby,­ kółko i krzyżyk,­ 4 ławki,­ i 2 kosze na śmieci.

W imieniu Stowarzyszenia i Pani Joanny Hepner mieszkanki sołectwa Cisie zachęcam do głosowania i wsparcia tej inicjatywy.
ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI 14 październik 2014


14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej
czyli popularny Dzień Nauczyciela.

Z tej okazji wszystkim Paniom i Panom, którzy kształcą serca i umysły naszych dzieci,
życzę miłości uczniów oraz zrozumienia ich rodziców.
Aby codzienna praca była dla Was przyjemnością
i ogromną satysfakcją.
Życzę dużo ognia w Waszym pedagogicznym powołaniu,
by zawód nauczyciela nigdy Was nie wypalił.
BLACHOWNIA W RANKINGU WSPÓLNOTY 13 październik 2014
Pismo Samorządowe „Wspólnota” zaprezentowało ranking najbogatszych samorządów za 2013 roku.

Mniejsze miasteczka
(miejsce, miejscowość, dochód na jednego mieszkańca)

217 Żarki 2567, 83
257 Woźniki 2497, 93
281 Koziegłowy 2471, 64
460 Krzepice 2240, 95
493 Kalety 2182, 48
571 Blachownia 1874, 33 zł


Jakie miejsca zajmowała Gmina Blachownia w poszczególnych latach?

rok 2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013
m.     547    550    551    551     439    554     524    551    551    571

Najniższe dochody wśród małych miast
1. Pieszyce dolnośląskie 1784,27 zł
2. Nowa Ruda dolnośląskie 1855,61
3. Rudnik nad Sanem podkarpackie 1862,62
4. Gryfów Śląski dolnośląskie 1865,61
5. Blachownia śląskie 1874,33 zł
6. Suchedniów świętokrzyskie 1897,65
7. Stąporków świętokrzyskie 1904,36
8. Piława Górna dolnośląskie 1908,01
9. Lubawka dolnośląskie 1954,75
10.Wleń dolnośląskie 1960,18

Najbogatsze gminy wiejskie w naszym regionie
(miejsce, miejscowość, dochód na jednego mieszkańca)

  135 Boronów     3059, 00 zł
   222 Olsztyn       2848, 51
   242 Kamienica Polska    2826, 82
   353 Lelów       2707, 96
   541 Starcza    2574, 15
   712 Rędziny    2491, 62
  805 Kruszyna    2451, 54
1055 Poczesna    2368, 70
1217 Mstów    2307, 70
1254 Janów    2292, 55
1283 Poraj    2283, 95
1372 Mykanów    2243, 43
1461 Wręczyca Wielka    2177, 66
1493 Konopiska    2140, 02
GDZIE LEŻY PRAWDA? 13 październik 2014
Na jednej z sesji Pani radna Edyta Mandryk pytała Panią burmistrz o zabezpieczenie strażnicy OSP przy Urzędzie bowiem od dawna nie widać tam żadnej ekipy budowalnej. Wtedy Pani burmistrz mówiła, że w tym roku zostanie wykonane zadaszenie i stolarka okienna.

Jak te słowa mają sie do tego co można wyczytać na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Blachowni? Gdzie leży prawda?


BEZROBOCIE W POWIECIE 09 październik 2014
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podał najnowsze dane czyli liczbę zarejestrowanych bezrobotnychna koniec sierpnia br. Wynosiła ona 21 693 osoby i była o 265 osób mniejsza. W mieście Częstochowa liczba bezrobotnych wynosiła 13 291 osób i w porównaniu z lipcem 2014 r. zmniejszyła się o 192 osoby (o 1,4%). W powiecie częstochowskim poziom bezrobocia wynosił 8 402 osoby tj. o 73 osoby (o 0,9%) mniej niż w poprzednim miesiącu.

A jak przedstawia się liczba bezrobotnych w układzie gmin powiatu częstochowskiego na koniec sierpnia 2014 roku?

Koniecpol  -  951  osób
Blachownia  -  856
Poczesna  -  727
Mykanów  -  670
Kłomnice   -  765
Konopiska  -  606
Rędziny  -  602
Mstów  -  526
Olsztyn  -  441
Janów  -  439
Lelów  -  393
Dąbrowa Zielona  -  352
Kamienica Polska  -  336
Przyrów  -  317
Kruszyna  - 280
Starcza  -  141

JUTRO SESJA 09 październik 2014


Dzisiaj otrzymałem zaproszenie na jutrzejszą (10 października o godz. 13) sesję Rady Miejskiej. Powiadomienie z dnia na dzień choć statut Gminy w rozdziale Organizacji Wewnętrzna Rady w paragrafie 21 w punkcie 3 reguluje tę kwestię wyraźnie "Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, najpóźniej na 7 dni przed sesją zawiadamia radnych o terminie, miejscu sesji i porządku obrad".

Piątkowe spotkanie Rady zapowiada się bardzo ciekawie ze względu na dwa punkty udzielenie odpowiedzi na skargę Pani Małgorzaty Olszewskiej. Walkę tej Pani z władzami Gminy w obronie ośrodka zdrowia w Łojkach opisywałem już wcześniej.

Niestety nie będę mógł uczestniczyć w tych obradach bowiem za późno powiadomiono mnie o sesji, a charakter mojej pracy nie pozwala mi na to, abym z dnia na dzień mógł wziąć wolny dzień.

ILE BLACHOWNIA POZYSKAŁA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ OSTATNIE 4 LATA? 07 październik 2014
Patrząc na działania niektórych samorządów w naszym regionie, w kwestii pozyskiwaniu środków unijnych, trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 4 lata niektóre Gminy mocno się starały.

Gmina Konopiska od XII 2010 do 31 sierpnia 2014 pozyskała - 34 mln 711 tys. zł.  A za chwilę dostaną kolejne pieniądze 2 mln 700 tys zł na kanalizację czyli w sumie sięgnęli po 37 mln 411 zł. W rankingu dziennika rządowego Rzeczpospolita Gmina ta zajęła5 miejsce

Olsztyn - środki unijne w latach 2010-2014 - ponad 30 mln zł i 6 miejsce w rankingu RP

Kłomnice - od 2010 16 mln 732 tys. zł

Poczesna - na przestrzeni ostatnich czterech lat pozyskała ok. 21 mln. zł. z tego ok. 1 milion 200 tys. zostało przeznaczonych na realizację tzw. projektów miękkich,

Koniecpol - od listopada 2010 do sierpnia 2014 - 11 mln 800 tys zł.

A Blachownia? Daleko w tyle. W zasadzie nasza Gmina pozyskała środki unijne na budowę targowiska stałego z programu „Mój rynek”. Koszt inwestycji z ogłoszonego wyniku przetargu wyniósł 1 mln 271 tys. 351 zł 78 gr. 50 procent dofinansowania tego zadania pokrywała ze środków własnych nasza Gmina.
Inne zadanie to remont Miejskiego Domu Kultury. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 250 tys. zł. Z budżetu Gminy przeznaczono 471.084,52 zł. Zapewne były jakieś drobne kwoty w tzw. projektach miękkich. O innych większych zadaniach ze środków unijnych nie wiem, ale być może coś "drobnego" przeoczyłem.

Zapewne teraz przed wyborami należy się spodziewać wiele samopochwał ileż to Gmina pozyskała środków unijnych. Ale można sprawdzić czy rzeczywiście remonty czy budowy konkretnych obiektów rzeczywiscie zostały wykonane ze środków unijnych. Przy każdej inwestycji za unijne środki musi być tablica informacyjna, taką jaką możemy zobaczyć na MDK.


NASZE PROPOZYCJE DO BUDŻETU 07 październik 2014
Propozycje zadań do budżetu Gminy Blachownia na 2015 rok

1. Oczyszczenie dna zbiornika wodnego  wraz z zagospodarowaniem rekreacyjnym terenów wokół zbiornika oraz uporządkowaniem obszarów przyległych do akwenu.
2. Budowa wodociągu w Trzepizurach.
3. Przebudowa istniejącego odcinka ul. Bankowej przy tzw. blokach awaryjnych (jezdnia i chodnik) oraz przedłużenie tego odcinka drogi do ul. Sienkiewicza stanowiącej bezkolizyjne połączenie komunikacyjne dla mieszkańców. W realizacji tego zadania prosimy o uwzględnienie odprowadzenia wód opadowych do kanału burzowego przy ul. Sienkiewicza.
4. Odbudowa i modernizacja rowu melioracyjnego w lesie komunalnym od ul. Sienkiewicza do dróżki leśnej stanowiącej łącznik komunikacyjny z ul. Curie Skłodowskiej i Partyzantów. Dokonać osuszenia terenu przez wykonanie drenażu, a wody gruntowe i opadowe włączyć do cieku wodnego zasilającego rzekę Stradomkę. W realizacji tego zadania objąć wykonawstwem odprowadzenie wód opadowych do rowu melioracyjnego z ulic Cmentarnej, Dobrej, 1 Maja, Partyzantów i Curie Skłodowskiej. W finansowaniu zadania uwzględnić partycypowanie w kosztach Starostwa Powiatowego związanych z odwodnieniem terenów DPS w Blachowni.
5. Budowa parkingów na terenie osiedla komunalnego w rejonie skweru przy ul. Kubowicza, naprzeciwko SAM-u oraz na terenie byłego skweru w rozwidleniu ulic Kubowicza i Sportowej naprzeciwko targowiska miejskiego.
6. W ramach II etapu prac budowy ryneczku miejskiego połączyć drogą asfaltową nieutwardzony dotychczas odcinek od wyjazdu z targowiska do ul. ks. Kubowicza oraz zagospodarowania terenu między drogą, a garażami.
7. Remont ulicy Marii Konopnickiej oraz montaż lustra przy skrzyżowaniu ulic Wspólnej z Konopnicką.
8. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji ściekowej i burzowej w ulicach: Dworcowa, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury oraz Sosnowej w jej początkowej fazie do ul. Pocztowej.
9. Położenie dywanika asfaltowego na ulicy Kruczej.
10. Przeprowadzenie ponownej modernizacji rowu melioracyjnego od ogródków działkowych do rzeki Stradomki, której wykonanie w poprzednich latach nie przyniosło pożądanego efektu. Wniosek zgłoszony przez mieszkańców ul. Spokojnej, których domy mieszkalne znajdują się w pobliżu cieku wodnego, z którego woda przedostaje się do piwnic powodując dewastację obiektów.
11. Wykupić pas gruntu stanowiący własność prywatną i opracować dokumentację na przedłużenie ul. Spokojnej do ul. Miodowej jako szlaku komunikacyjnego mieszkańców ulic Spokojnej, Odlewników oraz częściowo 1 Maja i ul. Dobrej. Postulat mieszkańców ul. Spokojnej.
12. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Ostrowy.
13. Opracowanie dokumentacji na kanalizację  przed modernizacją ciągu drogowego na odcinku Wyrazów – Łojki – Stara Gorzelnia i Nowa Gorzelnia.
14. Udział w kosztach zakupu samochodu dla posterunku policji w Blachowni.
15. Termomodernizacja budynku biblioteki  miejskiej przy ulicy Żeromskiego 3b.

Radni
Edyta Mandryk,  Bożena Forma,  Krzysztof Imiołek,  Marek Kułakowski
OŚWIADCZENIE 03 październik 2014
W związku z pojawiającymi się plotkami jakobym na wrześniowej sesji w interpelacji złożył doniesienie na handlujących pod Biedronką, informuję, iż żadnej takiej informacji nie podawałem. Jedynie po wystąpieniu z-cy komendanta komisariatu w Blachowni, który informował radnych o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy w 2013 roku, przedstawicielowi służb mundurowych zwróciłem uwagę na fakt zagrożenia bezpieczeństwa, poprzez handel warzywami i owocami z samochodu w pasie drogowym. Chodzi o to, że osoby wyjeżdżające autami z parkingu spod Biedronki skarżyły się na ograniczoną widoczność z prawej strony jezdni (od bloków z Miodowej). Część ulicy skutecznie im zasłaniał pojazd z podniesioną klapą. Sam tym Państwu handlującym proponowałem, aby swój towar przenieśli na drugą stronę krawężnika czyli od strony parkingu.

Informuję też, iż daleki jestem od donoszenia na kogokolwiek, a w tym przypadku na handlujących nawet z najdrobniejszym towarem na chodnikach. Kontrolowanie ich czy mają wszelkie zezwolenia i czy płacą podatek nie leży w moim charakterze ani kompetencjach. Jedynie na prośbę samych zmotoryzowanych osób obiecałem podjąć interwencję w sprawie prowadzenia handlu w pasie drogowym.
Zatem rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na mój temat traktuję jako próbę zdyskredytowania mojej osoby.


Statystyki
Liczba osób które odwiedziły mojego bloga:
 
106167
Liczba osób które skomentowały mojego bloga:
 
608
Liczba osób które wpisały sie do Ksiegi Gosci:
 
1
O mnie
MArekQla
52
,
Blachownia
Słówko o mnie
Marek Kułakowski radny Blachowni. Dyżur radnego pełnię codziennie pod nr tel. 601 50-20-22 lub w dniu sesji w Urzędzie Miejskim.
Zobacz mój profil
<< Październik 2014
PonWtŚrCzwPiąSobNie
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zobacz serwisy INTERIA.PL