MArekQla
MArekQla.blog.interia.pl
Notki
WAKACYJNE KOPANIE 31 lipiec 2015
6 drużyn, każda sześcioosobowa, sporo kiwek i goli oraz naprawdę dobra piłka. To wszystko można było podziwiać podczas trzech turniejów w piłce nożnej „Wakacyjna Grand Prix 2015”.

Rywalizacja drużyn (rocznik 1998 i młodsi) była tak zacięta, że dopiero ostatni mecz zdecydował o zwycięstwie w całym turnieju.Pierwsze miejsca zajęła drużyna Red Bull Blachownia drugie zaś Lekko Spoceni.


Medale wręczała Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni i Pani Mariola Królicka przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
PAMIĘTAMY 44 31 lipiec 2015
„I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?

K.K. Baczyński 20 III 1944r.Jak co roku 1 sierpnia obchodzimy kolejną rocznicę wielkiego zrywu Polaków. 71 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie - 63 dni chwały i bohaterskiej walki o Polskę.
Poległo 16 tys. powstańców, 25 tys. - rannych. Ofiary wśród ludności cywilnej blisko 180 tys. zabitych. Straty po stronie wojsk niemieckich 10 tys. zabitych
116 317 listów rozprowadziła powstańcza poczta polowa.
Powstańcza radiostacja „Błyskawica” (sygnał melodia „Warszawianki”) nadawała na falach 32,8 i 52,1 metra
Wojska hitlerowskie zniszczyły głównie lewobrzeżną Warszawę. 72 proc. zabudowy mieszkaniowej, 90 proc. zabudowy przemysłowej i 90 proc. obiektów zabytkowych


W Godzinę „W” o 17 w całym kraju, także w naszej Blachowni, zabrzmią syreny. Warto choć na minutę zatrzymać się i pomyśleć o tych, którzy oddali życie za to byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
ŁAWECZKA TARNAWSKIEGO 30 lipiec 2015
Już stoi. Może nie jest komfortowa - bez oparcia, ale nie o wygody tu chodzi, a o pamięć. Przypomina o tym specjalna tabliczka przymocowana do granitowej ławki.

Siedzisko otaczają dwa drzewka, a obok stoi kamień, na którym będzie umieszczona specjalna tablica.

O uhonorowanie zacnego mieszkańca Blachowni dr Tarnawskiego zabiegałem jeszcze 12 marca 2012 roku, składając odpowiednią interpelację, aby skwer ten nazwać albo właśnie doktora Longina Tarnawskiego albo ks. Mariana Brylskiego, dobrego proboszcza parafii w Blachowni w latach 1945-1962.

O wyższości nazw ulic imieniem lokalnych patriotów pisałem 16 marzec 2010r. Wtedy to w artykule zastanawiałem się czy nie warto u nas w Gminie budować Małych Ojczyzn m.in. poprzez nadawanie nazw ulic czy parków  nazwiskami zasłużonych mieszkańców, którzy kiedyś żyli na naszym terenie.
BLACHOWNIA24.INFO 30 lipiec 2015

Dzisiaj pojawił się pierwszy numer nowej blachowniańskiej gazety. Chodzi o "blachownia24.info". Periodyk udało się wydać dzięki współpracy Urzędu Miejskiego w Blachowni z Fundacją Nowa Fala.
W pierwszym numerze przeczytamy m.in. jak dzieci z Blachowni spędzają wakacje, o inwestycjach gminnych, wywiady z burmistrzem Blachowni Panią Sylwią Szymańską oraz relacja z 25-lecia Samorządu Terytorialnego. Nie brakuje też wieści z sołectw Łojki, Konradów i Cisie. Warto przeczytać wywiady z Panią radną Ireną Poczyk i Panią Magdaleną Maciążką sołtysem z Łojek. Co ważne przedsiębiorcy z naszej Gminy będą mogli w nowej gazecie zamieszczać reklamy.
Naprawdę warto zajrzeć do blachownia24.info
ZATRZYMAJ SIĘ, POCZYTAJ 30 lipiec 2015
Przed Urzędem Miejskim w Blachowni pojawiła się nowa tablica informacyjna.
BUDOWA ZJAZDU 30 lipiec 2015
Rozpoczęła się budowa zjazdu publicznego dla bloków nr  3, 7, 11 na ulicę Sienkiewicza. W ramach prac przy blokach tzw. awaryjnych, droga zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8cm, krawężniki betonowe, co ważne będą studzienki ściekowe jest wiec nadzieja, że po opadach deszczu nie będą zalewane piwnice bloków. Zostaną też przesunięte też lampy oświetleniowe.
Koszt całej inwestycji, którą buduje firma Budomax z Jaskrowa, ma się zamknąć w kwocie 295 tys zł.
 

Same chodniki przy blokach wybudują trzy Wspólnoty Mieszkaniowe.
Być może ta ulica kiedyś zyska odrębną nazwę np. ks. Mariana Brylskiego?

BĘDZIE, ALE JESZCZE NIE TERAZ 30 lipiec 2015
Na razie nie uda się ogrodzić placu zabaw na skwerze dr Tarnawskiego - tak wynika z pisma jakie otrzymałem z Urzędu Miejskiego w Blachowni.

Zadanie zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej niestety jest droższe niż wstępnie zakładano o ponad 3 tys zł.
Wszystkich, a szczególnie rodziców maluchów, którzy liczyli na bezpieczniejszy plac zabaw, przepraszam i zapewniam, że zadanie to zgłosimy w przyszłorocznym budżecie Gminy.
REMONTY W SP 1 30 lipiec 2015
Trwa modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Blachowni.

Zakres prac to rozbiórka posadzek, schodów, stropów, poszerzenia otworów drzwiowych, wykopy pod stopy i ławy fundamentowe wewnątrz budynku, wzmocnienie krokwi dachów, obróbki blacharskie dachu oraz montaż rynien i rur spustowych.
UŁANI ZAPRASZAJĄ 29 lipiec 2015
Na 31 lipca Fundacja Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4-ego Ułanów Zaniemeńskich zaprasza na...
Imię tego zacnego mieszkańca Blachowni nosi skwer między ul. Bankową i ks. Kubowicza.
STRAŻNICA OSP W BLACHOWNI MA BYĆ GOTOWA ZA ROK 29 lipiec 2015
Zastała rozgrzebaną czy zostawi murowaną? Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni informuje, że po wieloletnich perypetiach w sierpniu br. ruszą prace związane z ostatecznym ukończeniem nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Blachowni.
Przypomnijmy w kwietniu 2012r. starosta częstochowski udzielił pozwolenia na budowę strażnicy OSP. Przetarg wygrała firma z Pabianic, a przekazanie placu budowy odbyło się dokładnie 25 marca 2013r. Inwestycja miała być realizowana do 2015 roku. I już wtedy niektórzy radni pytali dlaczego tak niewielka inwestycja została rozłożona aż na ponad 3 lata? Gdy prace stanęły na wiele miesięcy, (a wykonano pierwszą część budowy na kwotę około 226 tys. zł) radny Pan Krzysztof Imiołek pytał wprost czy firma, która buduje strażnicę jeszcze istnieje? Jak się okazało pytanie było prorocze. Przez cały rok 2014 trwały nieskuteczne „przepychanki” formalne z firmą, a Urzędem Miejskim w Blachowni.
Po wyborach w styczniu 2015 roku nowa burmistrz wystąpiła z ostatecznym pismem do wykonawcy, wzywającym do natychmiastowego podjęcia prac i, informującym o odstąpieniu od umowy w przypadku braku takich działań. Z uwagi na nieudzielenie jakiejkolwiek odpowiedzi przez firmę 18 lutego Urząd rozwiązał umowę z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 31 marca br. fachowcy sporządzili protokół inwentaryzacyjny bez udziału dotychczasowego wykonawcy. 3 lipca br. ogłoszono kolejny przetarg na budowę (dokończenie) remizy OSP.

Nowym wykonawcą tej inwestycji jest firma F.U.H. Dziedzicki z Konopisk. Wykonawca zobowiązał się, że jeszcze w sierpniu ruszą prace. Przewidywane zakończenie budowy strażnicy, na który czekają strażacy, zaplanowano do 31 sierpnia 2016r. Koszt brutto zakresu prac niezbędnych do wykonania całości strażnicy wyniesie 1,8 mln zł i jest o 700 tys. zł mniejszy od kwoty wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.

Dokładniejsze informacje na
http://blachownia.pl/2015/235-remiza/osp.pdf.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE 28 lipiec 2015

PAMIĘCI BOHATEROM 28 lipiec 2015

MÓJ RYNECZEK 22 lipiec 2015


Burmistrz Blachowni informuje o dalszych działaniach na rzecz jak najszybszego otwarcia nowego targowiska przy ul. ks. Kubowicza.
Więcej na blachownia.pl
BURMISTRZ O DOPALACZACH 22 lipiec 2015


Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
http://blachownia.pl/2015/226-dopalacze/

Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni, zwracając się do rodziców,
ostrzega przed dopalaczami.
WYPADEK NA TORACH 22 lipiec 2015
 
Dzisiaj o godz. 8.21 na przejeździe kolejowym w miejscowości Blachownia doszło do niebezpiecznego wypadku.  Pendolino pędzące do Wrocławia wjechało 
na przejeździe z czynną sygnalizacją świetlną i dźwiękową w Seata leona. 32-letni kierowca na szczęście został tylko ranny. Mężczyzna z obrażeniami głowy trafił do szpitala.  

Ruch pociągów prowadzony jest po sąsiednim torze bez utrudnień dla innych połączeń. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.

 foto int.
RAPORT O REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH 2015R. 18 lipiec 2015
Burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska przedstawiała raport na temat stanu realizacji inwestycji miejskich.

W roku 2014 wykonano 33 inwestycji na łączną kwotę 3,78 mln zł tj. 65,5% planu. W aktualnym budżecie Gminy Blachownia (stan na 30.06.2015r.) znajduje się łącznie 38 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 6,7 mln oraz remont (nie jest to w klasyfikacji budżetowej inwestycja) ul. Nowiny w Cisiu, za blisko 300 tys. zł. Zatem raport dotyczy 38 przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

DAJE TO ŁĄCZNĄ KWOTĘ 7 MLN ZŁ INWESTYCJI. CO JEST DWUKROTNOŚCIĄ WYDATKÓW FAKTYCZNIE PONIESIONYCH NA TEN CEL W ROKU UBIEGŁYM.
Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego półrocza – decyzjami Rady Miejskiej – korygowano budżet inwestycyjny (urealniając wartość i ilość zadań).  W efekcie wartość planowanych wydatków inwestycyjnych w 2015r. Wzrosła o 615 tys. zł w stosunku do budżetu uchwalonego w grudniu ubiegłego roku.

PONAD 60 PROC. INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BIEŻĄCYM NIE POSIADAŁO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I STOSOWNYCH POZWOLEŃ.
W sposób oczywisty nie można było uruchomić w tym przypadku realnych działań inwestycyjnych w ciągu pierwszego półrocza bowiem wymagało to podjęcia najpierw szeregu działań formalnych (przetarg na wykonawcę dokumentacji, wykonanie dokumentacji, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie inwestycji). Poniżej przedstawiam zestawienie 34 z 38 inwestycji ze stanem ich realizacji na początek lipca 2015.

Więcej na temat tego raportu można przeczytać na stronach Urzędu Miejskiego www.blachownia.pl
Naprawdę warto.


STRATEGICZNE SPOTKANIE 18 lipiec 2015
Najważniejszym aspektem budowania strategii jest to, aby jak największa liczba mieszkańców Gminy włączyła się do prac nad tym dokumentem - mówiła Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni na spotkaniu informacyjnym nt. przebiegu prac związanych ze Strategią Rozwoju Gminy Blachownia
Na spotkaniu z radnymi w Urzędzie Miejskim burmistrz Blachowni podkreślała, że zadaniem Strategii jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania głównych długookresowych celów rozwoju Gminy. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami:
-co to jest wizja Gminy
-co to jest misja i funkcje misji Gminy
-cele strategiczne
-cele operacyjne i zadania realizacyjne
-struktura pracy nad strategią tj. powołanie przez burmistrza Zespołu ds. Strategii i Rozwoju Gminy Blachownia wraz z podzespołami : zasobów, spraw społecznych oraz gospodarczych.

Teraz projekt Strategii Rozwoju zostanie poddany konsultacji społecznej, a realizacją strategii będą kierowały władze wykonawcze Gminy Blachownia. Koordynatorem budowania Strategii Rozwoju Gminy będzie Pani Marta Leżańska. Czwartkowe spotkanie zakończyło się zaproszeniem burmistrza do udziału w pracach zespołu.
RUSZA POLO 18 lipiec 2015
22 lipca 2015r. nastąpi otwarcie drugiego dużego pawilonu handlowego w Blachowni. Tym razem przy ul. Bankowej powstał POLOmarket.
Trwają jeszcze przyjęcia do pracy pod adresem
http://www.polomarket.pl/pl/kariera.html


STRATEGIA DLA GMINY 16 lipiec 2015

WEŹ PIENIĄDZE I ZAŁÓŻ FIRMĘ 12 lipiec 2015


Statystyki
Liczba osób które odwiedziły mojego bloga:
 
166828
Liczba osób które skomentowały mojego bloga:
 
613
Liczba osób które wpisały sie do Ksiegi Gosci:
 
1
O mnie
MArekQla
53
,
Blachownia
Słówko o mnie
Marek Kułakowski dyżur radnego pełnię codziennie pod nr tel. 601 50-20-22 lub w dniu sesji w Urzędzie Miejskim w biurze Rady Miejskiej
Zobacz mój profil
<< Lipiec 2015
PonWtŚrCzwPiąSobNie
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Zobacz serwisy INTERIA.PL