MArekQla
MArekQla.blog.interia.pl
Notki
marekkulakowski.bloog.pl 08 marzec 2015
marekkulakowski.bloog.pl
marekkulakowski.bloog.pl
marekkulakowski.bloog.pl
marekkulakowski.bloog.pl
marekkulakowski.bloog.pl
marekkulakowski.bloog.pl

marekkulakowski.bloog.pl 08 marzec 2015
marekkulakowski.bloog.pl
ZMIANA ADRESU BLOGA 07 marzec 2015
W związku z dużą liczbą materiałów jakie zamieściłem do tej pory na moim blogu
http://marekqla.blog.interia.pl/

i kłopotem wpisywania kolejnych - informuje, iż swoją dalszą działalność radnego m.in. w postaci prowadzenia bloga kontynuuję pod adresem
marekkulakowski.bloog.pl


   SERDECZNIE ZAPRASZAM

OKNO ŁOJEK NA ŚWIAT 06 marzec 2015

3 marca rozpoczęła swoje "żyje" strona internetowa sołectwa Łojki. Wystarczy wpisać www.naszelojki.blogspot.com, by dowiedzieć się co w traw... w Łojkach piszczy.

-Małymi kroczkami rozsławimy nasze sołectwo - powiedziała mi Pani Magdalena Maciążka sołtys Łojek.
OBWODNICĘ CZAS ZACZĄĆ 06 marzec 2015
Ruszyły procedury przetargowe na wykonanie autostrady A1. Na obwodnicę częstochowską będzie można wjechać w Rząsawach,  skrzyżowanie z drogą 43 na Kłobuck, w Blachowni-Wyrazów i Konopiskach. Być może w 2018 roku pojedziemy już nową obwodnicą.
URZĄD SZUKA INSPEKTORA 05 marzec 2015
Jeszcze tylko do jutra można składać dokumenty na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. oświaty i wychowania.
Niezbędne wymagania to wykształcenie wyższe i co co najmniej trzyletni staż pracy.
Wymagania dodatkowe to znajomość ustawy o systemie oświaty, ustawy karta nauczyciela, kodeksu pracy czy ustawy o pracownikach samorządowych.
W zakresie wykonywanych zadań na stanowisku będzie m.in. organizowanie współpracy między szkołami, a innymi placówkami i instytucjami oświatowymi, a w szczególności: Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Nauczycieli, Poradnią Psychologiczno‐Pedagogiczną zakresie realizacji zadań oświatowych.
Ostateczny termin składania dokumentów, w Urzędzie Miejskim w Blachowni - pokój nr 15, upływa 6 marca o godz. 15.
NADZWYCZAJNA SESJA 04 marzec 2015
W najbliższy wtorek 10 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Blachowni. Temat  - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Blachownia na 2015 rok.

Dzień wcześniej zbierają się 3 połączone komisje Budżetu, Oświaty i Rewizyjna, aby wypracować opinię do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na ten rok.

Przy okazji radni zapoznają się z obecną sytuacją ośrodka zdrowia w Łojkach. Wysłuchają co w tej sprawie ma do powiedzenia Pani Małgorzata Olszewska.

A jeszcze w tym samym dniu na półgodziny spotkają się radni Komisji Budżetu, aby wypracować i przyjąć plan działania komisji na bieżący rok.
BEZPŁATNIE Z PRAWNIKIEM 04 marzec 2015

WIADOMOŚCI Z RATUSZA W NOWEJ ODSŁONIE 04 marzec 2015

Już niebawem ukażą się najnowsze Wiadomości z Ratusza. Gazeta będzie w nowej, ciekawszej odsłonie. Pojawi się nowa grafika.  W numerze znajdą się rubryki: Bliżej Samorządu, Kalendarium burmistrza, wywiad
z przewodniczącą Rady Miejskiej, Wieści Młodych, informacje sportowe,  historia Gminy, Gotuj z nami oraz listy od mieszkańców.
Zapewne każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie ciekawego.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE 04 marzec 2015
Urząd Miejski w Blachowni informuje o zbliżającej się zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Jak zawsze w tym okresie, przy okazji porządków przedświątecznych będzie można wyrzucić co nieco z domu i nie koniecznie przez okno. Bowiem Urząd zachęca, aby to co jest nam już niepotrzebne i zawadza, wystawić obok gniazd odpadowych codziennie do godz. 7.
Na naszym osiedlu przedmioty te będę sprzątane rano od 16 do 20 marca br.

Więcej informacji na: http://blachownia.pl/2015/050-gabaryty/
RADNI CHCĄ WYJAŚNIEŃ 02 marzec 2015
Pan radny Tomasz Czech złożył ważny wniosek na ostatniej sesji Rady Miejskiej Blachowni.Działając w oparciu o § 45 w powiązaniu z § 46 i § 47 oraz § 52 pkt.2 Statutu Gminy Blachownia wnioskuję o przeprowadzenie kontroli problemowej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Blachowni.
Zakresem kontroli należy objąć:
1. Zasadność zatrudniania i opłacania 4 podmiotów udzielających świadczeń w zakresie obsługi prawnej Gminy Blachownia w latach 2010 - 2014.

2. Zasady i potrzeby nawiązania stosunku pracy z 4 pracownikami Urzędu Gminy Blachownia w okresie między 16 listopada a 01 grudnia 2014 r.

3. Rzetelność prowadzonych zapisów w dokumentach księgowych wskazanych przez Burmistrza Blachowni w wypowiedzi na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.12.2014 r w oparciu o które wypłacano wynagrodzenia.

Termin rozpoczęcia kontroli – marzec 2015 r.

Uzasadnienie

W związku z informacjami otrzymanymi od Burmistrza Blachowni Pani Sylwii Szymańskiej, w trakcie trwania Sesji Rady Miejskiej w Blachowni 30.12.2014r., zachodzi podejrzenie graniczące z pewnością, że w końcowym etapie kadencji organów Gminy w latach 2010 – 2014 doszło do nadużyć w zakresie wydatkowania środków publicznych. Pani Burmistrz wskazała trzy wyżej wymienione obszary nieprawidłowości.

1. Jak wynika z wypowiedzi Pani Burmistrz w Gminie Blachownia obsługę prawną w ostatniej kadencji prowadziły 4 podmioty w różnym zakresie czasowym i związane różnymi typami umowy o pracę. Należy wyjaśnić dlaczego zlecano zadania innym podmiotom skoro Gmina zatrudniała radcę prawną w pełnym wymiarze czasu pracy. Szczególnej uwagi wymaga wyjaśnienie czy przy zatrudnianiu prawników nie pominięto Ustawy o zamówieniach publicznych. Ponadto kontrola powinna wykazać obciążenie zadaniami poszczególnych usługodawców prawnych.

2. Kolejnym obszarem kontroli powinno być bulwersujące opinię publiczną postępowanie poprzedniego Burmistrza jeżeli chodzi o zatrudnienie o ostatnich dniach swojego urzędowania 4 pracowników oraz przesunięcie jednego pracownika do prac w Zarządzie Mieniem Komunalnym z zachowaniem wynagrodzenia z poprzedniego wysoko opłacanego stanowiska. Takie działanie zwiększyło zatrudnienie w Urzędzie o około 10%. Ponadto na rok następny jak i kolejne lata znacząco zwiększone są i będą nakłady delegowane na płace urzędników. Nie można pominąć braku transparentności i jawności naboru zatrudnionych osób (z pominięciem okresu próbnego na czas nieokreślony). Niejasne powody takiego działania połączone z brakiem realnych przesłanek do zatrudnienia powodują przekonanie o niewłaściwym wydatkowaniu pieniędzy publicznych.

3. Ostatni obszar to nieprawidłowości i nierzetelność przy opisywaniu faktur i rachunków w oparciu o które wypłacane był środki gminne. W tym zakresie nie można mieć żądnych wątpliwości. Niedopuszczalne jest nawet podejrzenie o niedopełnienie procedur w zakresie rozliczania i wypłacania pieniędzy publicznych.

Kontrola ma wyjaśnić czy wskazane wyżej działania pogorszyły i tak już trudną kondycję Gminy. Należy wykazać czy podejmowane decyzje nie były sprzeczne z obowiązującymi w tym okresie przepisami prawa.

Mając na uwadze dbałość o środki publiczne jak również przeciwwstawianie się niewłaściwym praktykom w naszej Gminie proszę Państwa Radnych o podjęcie mojego wniosku.


W głosowaniu 10 za przy jednym głosie przeciw i 4 wstrzymujących się radni zdecydowanie poparli wniosek radnego Pana Tomasza Czecha.


O tej sprawie pisałem 30 grudnia 2014 roku w notatce
NA CO WYDAWANO PIENIĄDZE PODATNIKÓW?

Pisałem m.in., że Pani Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni, w specjalnym raporcie poinformowała Radę m.in. o tym, że w poprzedniej kadencji Urząd Miejski w Blachowni obsługiwały, aż 4 kancelarie prawnicze. Jedna z nich w latach 2010-2014 zarobiła 245.610, 18 zł.

Więcej na:  http://marekqla.blog.interia.pl/?id=3356774
10 TYGODNI BURMISTRZA BLACHOWNI 02 marzec 2015
Sylwia Szymańska piastuje urząd burmistrza od początku grudnia - pisze red. Daniel Nogal z NOWEJ TRYBUNY CZĘSTOCHOWSKIEJ.
Co przez ten czas zmieniło się w gminie Blachownia?

Pytamy burmistrz Blachowni, co udało się jej zdziałać w ciągu dziesięciu tygodni urzędowania.
– Budżet – odpowiada bez chwili wahania Sylwia Szymańska. – Nie każdemu się podoba, wiadomo. Nie uda się na przykład wyremontować ulicy Malickiej, co dawno już obiecano mieszkańcom. Ale ta droga wypadła z listy „schetynówek”, a gmina nie ma wystarczająco dużo własnych środków. Jednak w ramach naszych możliwości udało się stworzyć i przyjąć naprawdę dobry budżet.
(...)
Rozmawiamy o tym z Edytą Mandryk. –Wszystko się jakoś poukładało – cieszy się przewodnicząca rady. – Bałam się, że będzie źle, a tu takie miłe zaskoczenie, że dla wszystkich jednak współpraca jest najważniejsza.

Więcej na:
http://trybunaczestochowska.pl/blachownia-balam-sie-ze-bedzie-zle/
GDZIE GAZ 02 marzec 2015
W związku z naprawdę ogromnym zainteresowaniem gazyfikacją Gminy Blachownia, codziennie odbieram po kilka telefonów najczęściej z zapytaniem, którędy pobiegnie sieć, zamieszczam odpowiednią mapkę.
Jednocześnie uspokajam niektórych mieszkańców, iż firmy po położeniu nitki gazowej czy to przez teren zieleni czy pod chodnikiem są zobowiązane do przywrócenia teren do stanu pierwotnego czyli przed pracami.


RADNI PO SZKOLENIU 01 marzec 2015
W sobotę jako radni uczestniczyli w sześciogodzinnym szkoleniu nt. O czym powinien wiedzieć radny w nowej kadencji. W zasadzie można krótko odpowiedzieć - to samo co w poprzednich.


A tak poważnie szkolenie obejmowało kompendium wiedzy samorządowca i takich szkoleń nigdy dosyć. Zawsze można dowiedzieć się czegoś nowego. Szkolenie organizowałafirma OTUS z Lęborka.CISIE.EU 01 marzec 2015
Sołectwo Cisie  uruchomiło swoją stronę internetową www.cisie.eu. Jak pisze jej autor sołtys Pan Paweł Gąsiorski strona jest na razie skromna pod względem graficznym, ale nie o wizualizację tu chodzi, a o nowy przekaz informacyjny i kontakt z mieszkańcami. Inna strona to Forum Gminy Blachownia - pod adresem www.gminablachownia.pl


PROMESA DLA BLACHOWNI 26 luty 2015
Na środowej sesji burmistrz Blachowni Pani Sylwia Szymańska poinformował, iż w poniedziałek z rąk Pana Piotra Litwy wojewody śląskiego odebrała promesę powodziową na drogę Cisie -Nowiny.
Jest to droga, która była uszkodzona w wyniku powodzi. Te drogi, które były wcześniej zgłaszane to niestety dofinansowania nie dostały - informowała Pani Szymańska.
Tym bardziej cieszy uzyskana kwota - 450 tys. zł., bo są to pierwsze zewnętrzne środki po blisko trzymiesięcznych rządach nowej burmistrz Blachowni.

foto UW w Katowicach
Z naszego regionu promesy otrzymały jeszcze Ciasna (540 tys. zł), Dąbrowa Zielona (600 tys. zł), Kłomnice (400 tys. zł), Koniecpol (700 tys. zł), Konopiska (3 mln 550 tys. zł), Lelów (1 mln 900 tys. zł), Niegowa (570 tys. zł), Starcza (800 tys. zł), Żarki (200 tys. zł), powiat częstochowski (5 mln zł),
Promesy, na łączną kwotę blisko 50 mln złotych, otrzymały 44 gminy i dziewięć powiatów z naszego województwa.
POLEMIKA BONIFIKATOWA 26 luty 2015
Po ukazaniu się na moim blogu informacji na temat sprzedaży mieszkań komunalnych z większą bonifikatą otrzymałem mniej więcej taką reprymendę od jednego z mieszkańców Blachowni. Imię rozmówcy zostało zmienione.

Tomoteusz
Czy może nie warto lepiej załatwić darmowe przedszkola w Blachowni, a nie na okrągło walczyć o rozdawanie mieszkań komunalnych? Każdy z Mężczyzn w Gminie może by zarobił, na czynsz, i na mieszkanie gdyby nie czuł tego luzu że Radni rozdają za tzw darmo mieszkania... Panie Marku to jest nie wychowawcze

Odpowiadam
Aby zafundować darmowe przedszkola trzeba mieć pieniądze, a te mogą być np. z tytułu oszczędności - ze sprzedaży lokali. Dzisiaj dowiedziałem się, że w tym roku Blachownia będzie miała mniejszą subwencję oświatową o 155 tys zł. W poprzednich latach mieliśmy tzw. górkę finansową, a teraz nam się to zabiera. Proszę prześledzić - co w kwestii sprzedaży mieszkań komunalnych uczynił m.in. samorząd np. w Szczecinie. Sprzedał mieszkania za bardzo niską kwotę i nie musi teraz ponosić ogromnych nakładów finansowych w remonty bloków, które podejmują Wspólnoty Mieszkaniowe. A jak Pan wie WM zaciągnęły spore kredyty, do których musi dokładać się Gmina. Co do "luzu" na temat zaległości czynszowych przez niektórych mieszkańców ze względu, na pojawiające większe bonifikaty trudno aż się do tego odnieść. Myślę, że to są inne powody.

Tomoteusz
No to Panie Marku Kochany sprzedawać, a nie rozdawać bo te wszelkiej maści benefity tylko psują ludzi tak na prawdę. Jak można za 10% wartości coś kupić?

Odpowiadam
Nie za 10, a za 15 % wartości. Przypomnę, że za 65 procent wartości w zeszłym roku Gmina sprzedała niewiele mieszkań. Dodam, że za kilka miesięcy WM będą prawdopodobnie brały kolejne kredyty na zmianę sieci grzewczych w blokach. I to oznacza, że Gmina także będzie musiała dokładać się do tych inwestycji, a skąd ma mieć pieniądze? Nie mało Gminę kosztuje ZMK. O ile pamiętam w Szczecinie czy gdzieś w Zachodniopomorskim lokale „poszły” za 3 % wartości. I dzisiaj Szczecin nie musi płacić za remonty starych bloków. Czy takie bonifikaty psują ludzi? Z tego co wiem mieszkania spółdzielcze były sprzedawane za kilkaset złotych. I nikt nie podnosił larum.

Tymoteusz
Panie Marku ustawa pozwoliła na rozdawanie mienia za przysłowiową złotówkę, to było chore, mam głupie podejście propaństwowe i uważam że własność się sprzedaje a nie rozdaje, takie moje zdanie. Panie Marku a tak na zdrowy rozsądek jak rozdacie te mieszkania to ZMK zniknie? Pozdrawiam serdecznie

Odpowiadam
Z tego co wiem prawo nie zabrania sprzedaży lokali komunalnych z bonifikatą.

Tymoteusz
Oczywiście, że nie. Można pewnie je nawet za 1% wartości sprzedać, ale czy to sens Panie Marku? Teraz odczytałem na Pana blogu informację, że za 15 % oddaje Gmina mieszkania wartości nie jest źle, zawsze to nie 1%. Tylko Panie Marku kochany skąd Gmina weźmie wkład własny do rozwoju? Mieszkania Komunalne powstały z pewnego wkładu, Gminy, Państwa, zakładowe pracy, To było z podatków mieszkańców RP
Koniec rozmowy na czacie.

Nie zdążyłem odpowiedzieć więc teraz dodam
Bloki w osiedlu komunalnym budowali nierzadko sami lokatorzy. I jestem przekonany, że te wysłużone bo ponad 50. czy 60-cioletnie obiekty mieszkalne zostały dawno spłacone w czynszach. Co do ZMK proszę sprawdzić ile przez ponad 40-50 lat firma wyremontowała u nas bloków. A ile remontów przeprowadziły Wspólnoty Mieszkańców w ciągu 15 lat.


Rozmowa zamieszczona na blogu za zgodą Pana Tymoteusza

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ Z BONIFIKATĄ 25 luty 2015
Na środowej sesji radni podjęli uchwałę określającą zasady sprzedaży oraz warunki udzielenia bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy.

Radni w głosowaniu 11 – za, przy 4 głosach wstrzymujących zdecydowali, że mieszkańcy będą mogli wykupić mieszkania z 85 procentową bonifikatą. Czas na złożenie odpowiedniego wniosku, bez zadłużenia lokalu będzie do końca roku. Wnioski będzie można składać 14 dni od ogłoszenia tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Bardzo dziękuję Państwu Radnym za pozytywne pochylenie się nad tą uchwałą.
Myślę, że będzie to z korzyścią zarówno
dla Gminy jak i samych Mieszkańców.


Jakie korzyści ze sprzedaży lokali komunalnych ma Gmina?
Pozbywa się już wiekowych mieszkań. Nie partycypuje w kosztach remontów bloków podejmowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Poprzez sprzedaż lokali komunalnych zmniejsza się też zadłużenie względem Gminy. Kupujący zaś staje się właścicielem mieszkania i w zasadzie dba o całą nieruchomość jak o swoją własność.

Kilka lat temu w pierwszej odsłonie sprzedaży lokali z większą bonifikatą mieszkania komunalne wykupiło aż 212 osób. W drugiej odsłonie w 2012 roku - 57 (w tym przypadku ludzie mieli bardzo krótki czas na wykup lokali zaledwie 40 dni). Teraz będzie czas do końca roku.
PRACOWITA SESJA 25 luty 2015
To była naprawdę pracowita sesja. Radni Blachowni podjęli aż 15 merytorycznych uchwał. Na początku obrad zgłaszaliśmy swoje interpelacje.

Ja w imieniu mieszkańców prosiłem o jak najszybsze załatanie ubytków w jezdniach na ul. Sportowej oraz w ul. ks. Kubowicza przy blokach 8 i 6.
Pani burmistrz
Musimy poczekać, aż skończy się zima. Nie zapominajmy, że śnieg może spaść jeszcze w marcu czy w kwietniu. Zapewniam, że wszystkie drogi gminne będą łatane. Póki co firmy nie mają jeszcze masy bitumicznej do łatania ubytków w jezdniach.

Panią burmistrz prosiłem także o jak najszybsze spotkanie z handlowcami z targowiska (bo tego oczekują) w celu poinformowania ich - jakie są dalsze plany Gminy względem nowego Rynku przy ul. ks. Kubowicza. Konkretnie kiedy Pani burmistrz zamierza przeprowadzać kupców z targowiska w nowe miejsce.
Pani burmistrz
Przygotowujemy się spotkanie z handlowcami. Gdy będzie już konkretna koncepcja i plan przeprowadzki wtedy będę rozmawiała. Dodam, że nieoficjalnie rozmawiałam z tymi spośród Państwa.

Wobec faktu, że zarówno gazownicy jak i ostatnio firma ciepłownicza z huty chcą ogrzewać m.in. mieszkania na osiedlu komunalnym, Panią burmistrz prosiłem o zorganizowanie spotkania władz Gminy i Wspólnot Mieszkaniowych z przedstawicielami tych firm. Cel - informacja korzyści czyli plusów i minusów podłączenia się pod nowe systemy grzewcze.

Potem zajęliśmy się merytorycznymi zagadnieniami. Między innymi przyjęliśmy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Wyraziliśmy zgodę na przystąpienie naszej Gminy do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz zawarciem porozumienia między Częstochową, a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład tego Subregionu. Odnowiliśmy przystąpienie naszej Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”. Ważną uchwałą dla lokatorów komunalnych było podjecie uchwały określającej zasady sprzedaży oraz warunki udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy. 
Więcej w tym temacie napiszę później

Na środowej sesji określiliśmy też kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwaliliśmy sprawy inkasa należności z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku i opłat lokalnych z określeniem inkasentów wraz z wysokością wynagrodzenia za inkaso.


Z obrad sesji wycofaliśmy dwa punkty. Zmiana w budżecie Gminy na rok 2015 oraz sprawę przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości przy ul. Kościuszki.

W środę mogliśmy osobiście poznać nowo wybranych sołtysów.
Od lewej Pani Ewelina Gajzner – Konradów, Pani Ilona Grzelińska - Gorzelnia Nowa, Pan Krzysztof Ściubidło - Stara Gorzelnia, Pani Magdalena Maciążka – Łojki i Pan Paweł Gąsiorski – Cisie. Pan sołtys Sebastian Cierpiał siedział wśród radnych.
DYŻUR RADNEGO 25 luty 2015
Dzisiaj przypada ostatnia środa miesiąca,
a to oznacza, że odbędzie się kolejna
sesja Rady Miejskiej w Blachowni.
Jak zawsze  w dniu sesji od godz.10 do 12
w Urzędzie Miejskim pełnię dyżur radnego.

W pozostałe dni miesiąca
jestem do dyspozycji
Mieszkańców Gminy Blachownia
pod numerem telefonu 601 50-20-22

ZAPRASZAM 


Statystyki
Liczba osób które odwiedziły mojego bloga:
 
147247
Liczba osób które skomentowały mojego bloga:
 
610
Liczba osób które wpisały sie do Ksiegi Gosci:
 
1
O mnie
MArekQla
53
,
Blachownia
Słówko o mnie
Marek Kułakowski dyżur radnego pełnię codziennie pod nr tel. 601 50-20-22 lub w dniu sesji w Urzędzie Miejskim w biurze Rady Miejskiej
Zobacz mój profil
<< Kwiecień 2015
PonWtŚrCzwPiąSobNie
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Zobacz serwisy INTERIA.PL